Welke organisaties komen er voor in ‘Dinosauriër of krokodil’?

Readability

Welke organisaties komen er voor in 'Dinosauriër of krokodil'?

dinosaurierofkrokodilHallo, ik ben trots dat ‘Dinosauriër of krokodil’ hier op www​.man​age​ment​boek​.nl staat aangekondigd. Inclusief een beschri­jv­ing en een com­plete inhoud­sop­gave. En vooral van­wege de vele cases en voor­beelden van niet alleen grote organ­isaties, maar ook van veel start-​ups en van onderne­min­gen in de buurt zoals het Vis­gilde en de lood­gi­eter om de hoek. Prak­tis­che voor­beelden waar je als senior man­ager, finan­cieel man­ager of veran­der­man­ager bij een grote ‘dino-​organisatie’ veel van kunt leren.

Tien­tallen cases en voorbeelden.

In ‘Dinosauriër of krokodil’ staat dus een groot aan­tal voor­beelden van ‘dinosauriërs, krokodillen en dig­i­tale nieuwkomers’ met ver­schil­lende online en offline strate­gieën en ver­schil­lende online en offline busi­ness modellen:

Tony’s lood­gi­eter Mark uit War­mond met zijn netwerk van zzp’ers, voet­bal­hooli­gans, Google, Microsoft, Face­book, Twit­ter, IBM, Net­flix, Apple, Cisco, KPN, de Belast­ing­di­enst, het Vis­gilde in Oegst­geest, Finext, Skype, Vine, IKEA, ABN Amro, ING, RABO, knab, Pay­Pal, Tri­o­dos, ASN, de online bank Alex en een groot aan­tal voor­beelden van inno­vatieve vor­men van online organiseren.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij senior man­agers en onderne­mers zien hoe ze in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat ze daar­bij kun­nen leren van dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

dinosaurierofkrokodilHallo, ik ben trots dat 'Dinosauriër of krokodil' hier op www.managementboek.nl staat aangekondigd. Inclusief een beschrijving en een complete inhoudsopgave. En vooral vanwege de vele cases en voorbeelden van niet alleen grote organisaties, maar ook van veel start-ups en van ondernemingen in de buurt zoals het Visgilde en de loodgieter om de hoek. Praktische voorbeelden waar je als senior manager, financieel manager of verandermanager bij een grote 'dino-organisatie' veel van kunt leren.

Tientallen cases en voorbeelden.

In 'Dinosauriër of krokodil'  staat dus een groot aantal voorbeelden van 'dinosauriërs, krokodillen en digitale nieuwkomers' met verschillende online en offline strategieën en verschillende online en offline business modellen:

Tony's loodgieter Mark uit Warmond met zijn netwerk van zzp'ers, voetbalhooligans, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, IBM, Netflix, Apple, Cisco, KPN, de Belastingdienst, het Visgilde in Oegstgeest, Finext, Skype, Vine, IKEA, ABN Amro, ING, RABO, knab, PayPal, Triodos, ASN, de online bank Alex en een groot aantal voorbeelden van innovatieve vormen van online organiseren.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij senior managers en ondernemers zien hoe ze in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat ze daarbij kunnen leren van digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.