Wat is vertrouwen?

Readability

Wat is vertrouwen?

Wat is vertrouwen? Tony de Bree op www.dagboekvaneenbankier.nl Mor­gen, het is weer zover, het is voor­jaar, dus het gaat weer over “het her­s­tel van vertrouwen in banken” en “vertrouwen van con­sument nog steeds laag.” En terecht. Als weten­schap­per ga ik altijd eerst terug naar de basis.

Anders wordt het nooit wat. Dus wat is “vertrouwen” eigenlijk?

Als je kijkt naar wat vertrouwen is (een defin­i­tie), dan is het (a.) een houding/​gevoel gebaseerd op ervarin­gen uit het verleden. En daar­naast (b.) vertrouw je mensen in eerste instantie omdat mensen die jij vertrouwt, de betrokkene vertrouwen.

Als je het negatief bek­ijkt, dan wantrouw je iemand die in het verleden in de prak­tijk heeft aange­toond dat hij of zij niet te vertrouwen is. Of omdat jezelf slechte ervarin­gen met iemand hebt gehad, of omdat iemand die jij vertrouwt slechte ervarin­gen heeft gehad.

Dus, als ik net als velen met mij gedurende mijn 26 jaar in de inter­na­tionale ban­caire sec­tor en 54 jaar “in het leven” heb ervaren dat bepaalde mensen bij en rond banken onbe­trouw­baar zijn c.q. inca­pa­bel (wat net zo erg is), dan heb ik dus in de spec­i­fieke mensen waar het om gaat geen vertrouwen meer. Ook al trekt men een ander pak aan en zegt men “een ander mens” te zijn geworden.

Con­clusie: som­mige senior man­agers en andere mensen die bij banken werken zijn betrouw­baar, andere senior man­agers niet en medew­erk­ers niet. Net zoals bij de pub­lieke omroep, andere media, toezichthoud­ers en de rest van Nederland.

Of mis ik nu wat?

Tony de Bree
Volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book of LinkedIn. voor exclusieve infor­matie, aan­biedin­gen en video’s voor mensen die me op social media volgen.

Wat is vertrouwen? Tony de Bree op www.dagboekvaneenbankier.nl Morgen, het is weer zover, het is voorjaar, dus het gaat weer over "het herstel van vertrouwen in banken" en "vertrouwen van consument nog steeds laag." En terecht. Als wetenschapper ga ik altijd eerst terug naar de basis.

Anders wordt het nooit wat. Dus wat is "vertrouwen" eigenlijk?

Als je kijkt naar wat vertrouwen is (een definitie), dan is het (a.) een houding/gevoel gebaseerd op ervaringen uit het verleden. En daarnaast (b.) vertrouw je mensen in eerste instantie omdat mensen die jij vertrouwt, de betrokkene vertrouwen.

Als je het negatief bekijkt, dan wantrouw je iemand die in het verleden in de praktijk heeft aangetoond dat hij of zij niet te vertrouwen is. Of omdat jezelf slechte ervaringen met iemand hebt gehad, of omdat iemand die jij vertrouwt slechte ervaringen heeft gehad.

Dus, als ik net als velen met mij gedurende mijn 26 jaar in de internationale bancaire sector en 54 jaar "in het leven" heb ervaren dat bepaalde mensen bij en rond banken  onbetrouwbaar zijn c.q. incapabel (wat net zo erg is), dan heb ik dus in de specifieke mensen waar het om gaat geen vertrouwen meer. Ook al trekt men een ander pak aan en zegt men "een ander mens" te zijn geworden.

Conclusie: sommige senior managers en andere mensen die bij banken werken zijn betrouwbaar, andere senior managers niet en medewerkers niet. Net zoals bij de publieke omroep, andere media, toezichthouders en de rest van Nederland.

Of mis ik nu wat?

Tony de Bree
Volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook of LinkedIn. voor exclusieve informatie, aanbiedingen en video's voor mensen die me op social media volgen.

Array

Dit bericht is geplaatst in Bonussen bij banken, De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.