Vier nieuwe verhalen “dagboek van een bankier”.

Readability

Vier nieuwe verhalen "dagboek van een bankier".

Vier nieuwe verhalen "dagboek van een bankier". Vanavond schiet het lekker op met ver­halen schri­jven voor “dag­boek van een bankier”.

Onder invloed van de gebeurtenis­sen in het Mid­den Oosten en Noord Afrika vanavond vier ver­halen opgeschreven waarin op de een of andere manier Ara­bis­che lan­den een rol spe­len. Dat zijn:

- “Mijn broer” (over een bezoek aan een uit­ge­brand huis met een macaber einde, vlak na de bevri­jd­ing van Kuweitstad).

- “De religieuze poli­tie” (over hoe een grote mond je opnieuw aardig in de prob­le­men kan bren­gen in een “democ­ra­tisch land”).

- “Adresver­i­fi­catie op the Vir­gin Islands” (over de waanzin van “de war on ter­ror” en hoe het gebrek aan ken­nis bij toezichthoud­ers tot droom­reizen kon leiden).

- “Veran­der­ings­man­age­ment en de Egyp­tis­che mum­mies” (over de zin en onzin van grote veran­der­ingstra­jecten door grote consultancy-​bureaus).

Zo dat was het. Tot de vol­gende keer.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Vier nieuwe verhalen "dagboek van een bankier". Vanavond schiet het lekker op met verhalen schrijven voor "dagboek van een bankier".

Onder invloed van de gebeurtenissen in het Midden Oosten en Noord Afrika vanavond vier verhalen opgeschreven waarin op de een of andere manier Arabische landen een rol spelen. Dat zijn:

- "Mijn broer" (over een bezoek aan een uitgebrand huis met een macaber einde, vlak na de bevrijding van Kuweitstad).

- "De religieuze politie" (over hoe een grote mond je opnieuw aardig in de problemen kan brengen in een "democratisch land").

- "Adresverificatie op the Virgin Islands" (over de waanzin van "de war on terror" en hoe het gebrek aan kennis bij toezichthouders tot droomreizen kon leiden).

- "Veranderingsmanagement en de Egyptische mummies" (over de zin en onzin van grote veranderingstrajecten door grote consultancy-bureaus).

Zo dat was het. Tot de volgende keer.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Storytelling met de tags , , , , . Bookmark de permalink.