Video marketing onmisbaar voor je managementboek

Readability

Video marketing onmisbaar voor je managementboek

videoMor­gen,

een aan­tal auteurs van man­age­ment boeken heeft me onlangs gevraagd hoe ze online video mar­ket­ing suc­cesvol kon­den inzetten voor de pro­motie en mar­ket­ing van hun nieuwe man­age­ment­boek en pro­ducten en dien­sten daarom heen en wat ik met mensen uit mijn ‘virtuele organ­isatie’ zelf ging doen voor Dinosauriër of krokodil’. O.a. naar aan­lei­d­ing van deze blogs op www​.mobile​mar​ket​ing​.nl:

- ‘Micro-​video mar­ket­ing gaat het hele­maal wor­den in 2014.

- ‘Online video event: online video bereik­baar voor iedereen’.

- ‘De 7 belan­grijk­ste online video trends’.

Online video mar­ket­ing onont­beer­lijk voor suc­ces van je managementboek.

Wat mij betreft is online video in zijn ver­schil­lende vor­men zoals het tra­di­tionele inter­view zoals dit, maar vooral ook met ani­maties zoals deze video of deze om je Twitter-​account te pro­moten, of met ‘white­board video’s’ zoals deze, een onmis­baar onderdeel van je online mar­ket­ing­plan in com­bi­natie met social media mar­ket­ing en mobile mar­ket­ing om je te onder­schei­den van andere man­age­ment– of mar­ket­ing­boeken die uitkomen.

Daarom zullen we a.s. week tot het einde van de ‘voor­in­teke­n­ac­tie’ tot 20 okto­ber a.s. een aan­tal mini-video’s (max­i­maal 30 sec­on­den) inzetten voor de pro­motie en mar­ket­ing van Dinosauriër of krokodil’.

Mvg
Tony

p.s. Als je geen video wilt mis­sen, volg me dan op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

videoMorgen,

een aantal auteurs van management boeken heeft me onlangs gevraagd hoe ze online video marketing succesvol konden inzetten voor de promotie en marketing van hun nieuwe managementboek en producten en diensten daarom heen en wat ik met mensen uit mijn 'virtuele organisatie' zelf ging doen voor 'Dinosauriër of krokodil'. O.a. naar aanleiding van deze blogs op www.mobilemarketing.nl:

- 'Micro-video marketing gaat het helemaal worden in 2014'.

- 'Online video event: online video bereikbaar voor iedereen'.

- 'De 7 belangrijkste online video trends'.

Online video marketing onontbeerlijk voor succes van je managementboek.

Wat mij betreft is online video in zijn verschillende vormen zoals het traditionele interview zoals dit, maar vooral ook met animaties zoals deze video of deze om je Twitter-account te promoten, of met 'whiteboard video's' zoals  deze, een onmisbaar onderdeel van  je online marketingplan in combinatie met social media marketing en mobile marketing om je te onderscheiden van andere management- of marketingboeken die uitkomen.

Daarom zullen we a.s. week tot het einde van de 'voorintekenactie' tot 20 oktober a.s. een aantal mini-video's (maximaal 30 seconden) inzetten voor de promotie en marketing van 'Dinosauriër of krokodil'.

Mvg
Tony

p.s. Als je geen video wilt missen, volg me dan op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dinosauriër of krokodil, Mobile marketing, Social media marketing, Video marketing, Videos met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.