‘understress’ oorzaak lage productiviteit, werkstress en motivatieproblemen.

Readability

'understress' oorzaak lage productiviteit, werkstress en motivatieproblemen.

Mor­gen. Weer wat nieuws geleerd.

Ben rustig bezig met ver­halen opschri­jven voor “dag­boek van een bankier” en eerste boek voor boekbe­sprek­ing aan het lezen. Werk met een aan­tal collega’s aan ebooks over o.a. stress man­age­ment en bal­ans privé-​werk. Uiter­lijk zien alle soorten stress er voor de omgev­ing het­zelfde uit. Zie dit voorbeeld:

YouTube voorvertoningsafbeelding

Bij dat lezen en kijken kwam ik de term “under­stress” tegen.

Dus ik zoeken en zoeken. En nadat ik het uitein­delijk aan art­sen heb gevraagd blijkt “under­stress” veel voor te komen en een duidelijke oorzaak te hebben.

Wat is under­stress namelijk:

“Under­stress is de span­ning die word veroorza­akt bij medew­erk­ers omdat ze door hun organ­isatie (te) lang onder hun capaciteiten wor­den ingezet “.

Dit type stress wordt dus niet veroorza­akt door te hard te werken maar door het struc­tureel onder­be­nut­ten van capaciteiten van de betrokken werkne­mers. Van je ‘human cap­i­tal’ als organ­isatie dus. Met als gevolg lage pro­duc­tiviteit, lage cre­ativiteit en lage moti­vatie. Mmmmm.…..interessant, vindt u niet?

Ik heb er zelf ook 2 jaar last van gehad zoals ik in mijn ver­halen­bun­del “dag­boek van een bankier” beschrijf in het laat­ste hoofd­stuk ‘de bank van Zalm’.

Vraag: komt “under­stress” ook in uw organ­isatie voor? en heeft u er per­soon­lijk ervar­ing mee?

Mvg
Tony de Bree
Volg me op Twit­ter op @tonydebree & @dagboekbankier

p.s. Dit blog werd oor­spronke­lijk op 13 april 2011 geplaatst. Meer lezen over under­stress in de prak­tijk en wat dat met lei­der­schapsstijl te maken heeft? Lees: ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ hier.

Morgen. Weer wat nieuws geleerd.

Ben rustig bezig met verhalen opschrijven voor "dagboek van een bankier" en eerste boek voor boekbespreking aan het lezen. Werk met een aantal collega's aan ebooks over o.a. stress management en balans privé-werk. Uiterlijk zien alle soorten stress er voor de omgeving hetzelfde uit. Zie dit voorbeeld:

YouTube voorvertoningsafbeelding

Bij dat lezen en kijken kwam ik de term "understress" tegen.

Dus ik zoeken en zoeken. En nadat ik het uiteindelijk aan artsen heb gevraagd blijkt "understress" veel voor te komen en een duidelijke oorzaak te hebben.

Wat is understress namelijk:

"Understress is de spanning die word veroorzaakt bij medewerkers omdat ze door hun organisatie (te) lang onder hun capaciteiten worden ingezet ".

Dit type stress wordt dus niet veroorzaakt door te hard te werken maar door het structureel onderbenutten van capaciteiten van de betrokken werknemers. Van je 'human capital' als organisatie dus. Met als gevolg lage productiviteit, lage creativiteit en lage motivatie. Mmmmm......interessant, vindt u niet?

Ik heb er zelf ook 2 jaar last van gehad zoals ik in mijn verhalenbundel "dagboek van een bankier" beschrijf in het laatste hoofdstuk 'de bank van Zalm'.

Vraag: komt "understress" ook in uw organisatie voor? en heeft u er persoonlijk ervaring mee?

Mvg
Tony de Bree
Volg me op Twitter op @tonydebree@dagboekbankier

p.s. Dit blog werd oorspronkelijk op 13 april 2011 geplaatst. Meer lezen over understress in de praktijk en wat dat met leiderschapsstijl te maken heeft? Lees: 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Definities, Het boek, Persoonlijke ontwikkeling, Talentmanagement met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.