Tony’s lessen: de netwerkorganisaties van loodgieter Mark, online zzp’ers en Amazon.com

Readability

Tony's lessen: de netwerkorganisaties van loodgieter Mark, online zzp'ers en Amazon.com

tonydebreekl2Hoe je je als grote, logge ’dinosauriër’ op tijd aan je omgev­ing kunt passen voor­dat je door dig­i­tal dis­rup­tion en nieuwe dig­i­tale nieuwkomers in je indus­tri­etak uit­sterft en wat je kunt leren van suc­cesvolle netwerko­r­gan­isaties zoals het netwerk van lood­gi­eter Mark, de flex­i­bele online netwerken van ZZP’ers wereld­wijd, start-​ups en dig­i­tale zake­lijke ecosys­te­men als Ama​zon​.com, Face­book en Google met hun Big Data en nieuwe online ver­di­en­mod­ellen. Dat is waar Tony de Bree’s nieuw­ste boek over gaat. ‘De kunst voor de komende jaren voor senior man­agers van ‘dino-​organisaties’ wordt het om snel de juiste aan­pak van veran­deren te kiezen en in te voeren.…voordat het te laat is en ze uitsterven.

Klik hier om het inter­view met Tony de Bree te lezen, hier is de inhoud­sop­gave en bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online hier.

tonydebreekl2Hoe je je als grote, logge ’dinosauriër' op tijd aan je omgeving kunt passen voordat je door digital disruption en nieuwe digitale nieuwkomers in je industrietak uitsterft en wat je kunt leren van succesvolle netwerkorganisaties zoals het netwerk van loodgieter Mark, de flexibele online netwerken van ZZP'ers wereldwijd, start-ups en digitale zakelijke ecosystemen als Amazon.com, Facebook en Google met hun Big Data en nieuwe online verdienmodellen. Dat is waar Tony de Bree's nieuwste boek over gaat. ‘De kunst voor de komende jaren voor senior managers van 'dino-organisaties' wordt het om snel de juiste aanpak van veranderen te kiezen en in te voeren....voordat het te laat is en ze uitsterven.

Klik hier om het interview met Tony de Bree te lezen, hier is de inhoudsopgave en bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Cocreatie in de praktijk, Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.