Persoonlijke tips voor boventallige bankmedewerkers (2)

Readability

Persoonlijke tips voor boventallige bankmedewerkers (2)

abnamroMor­gen.

Kreeg aan­tal posi­tieve reac­ties van ex-collega’s bin­nen ABN Amro en daar­buiten over het eerste korte blog met per­soon­lijke tips voor boven­tal­lige bankmedew­erk­ers (1) (zie hier). Daarom vol­gen nu nog een paar tips voor als je boven­tal­lig bent verk­laard (opges­la­gen onder de cat­e­gorie ‘Zeg je baas gedag’). Ook inter­es­sant voor HR-​professionals.

De tips van van­daag gaan over wat je al kunt doen ter­wijl je nog bij je werkgever werkt als je er bv over denkt om voor jezelf te beginnen:

1) Laat je testen om te kijken of je wel vol­doende aan­leg voor het onderne­mer­schap hebt.

2) Volg cur­sussen Excel.

3) Volg een cur­sus Powerpoint.

4) Volg een cur­sus ‘Boekhouden voor beginners’.

5) Reg­istreer je bij de KvK (mag niet meer zo maar als je een uitk­er­ing bij het UWV hebt)

6) Kijk naar wat er pre­cies gebeurt met je verzek­erin­gen (bv auto, ziekte etc) als je vertrekt. Stop­pen die onmid­del­lijk of niet?

7) Check alle infor­matie die je van je werkgever kri­jgt met mensen die al vertrokken zijn of bv bij het UWV. In mijn eigen geval was veel infor­matie onvolledig of niet correct.

Zo. Dat waren weer 7 sim­pele tips/​ideeën. Hopelijk heb je hier weer wat aan. Als je zelf nog andere tips hebt of ervarin­gen wilt delen, reageer dan met je tip op dit blog.

Suc­ces en nog een pret­tig weekend.

Tony de Bree, ex-​Amro & ABN Amro (19852011).

abnamroMorgen.

Kreeg aantal positieve reacties van ex-collega's binnen ABN Amro en daarbuiten over het eerste korte blog met persoonlijke tips voor boventallige bankmedewerkers (1) (zie hier). Daarom volgen nu nog een paar tips voor als je boventallig bent verklaard (opgeslagen onder de categorie 'Zeg je baas gedag'). Ook interessant voor HR-professionals.

De tips van vandaag gaan over wat je al kunt doen terwijl je nog bij je werkgever werkt als je er bv over denkt om voor jezelf te beginnen:

1) Laat je testen om te kijken of je wel voldoende aanleg voor het ondernemerschap hebt.

2) Volg cursussen Excel.

3) Volg een cursus Powerpoint.

4) Volg een cursus 'Boekhouden voor beginners'.

5) Registreer je bij de KvK (mag niet meer zo maar als je een uitkering bij het UWV hebt)

6) Kijk naar wat er precies gebeurt met je verzekeringen (bv auto, ziekte etc) als je vertrekt. Stoppen die onmiddellijk of niet?

7) Check alle informatie die je van je werkgever krijgt met mensen die al vertrokken zijn of bv bij het UWV. In mijn eigen geval was veel informatie onvolledig of niet correct.

Zo. Dat waren weer 7 simpele tips/ideeën. Hopelijk heb je hier weer wat aan. Als je zelf nog andere tips hebt of ervaringen wilt delen, reageer dan met je tip op dit blog.

Succes en nog een prettig weekend.

Tony de Bree, ex-Amro & ABN Amro (1985-2011).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, HR-professionals, Talentmanagement, Verandermanagement, Zeg je baas gedag met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.