Onderzoek: Meerderheid bankpersoneel hekelt praktijken in eigen branche

Readability

Onderzoek: Meerderheid bankpersoneel hekelt praktijken in eigen branche

Onderzoek: Meerderheid bankpersoneel hekelt praktijken in eigen branche (Rondom 10)Een groot deel van het bankper­son­eel is niet te spreken over het denken en doen bin­nen eigen bedrijf en sec­tor. De helft (52 pro­cent) vindt dat con­sumenten terecht kla­gen over een gebrek aan moreel besef in de finan­ciële sec­tor. Een bijna even groot deel van het bankper­son­eel (55 pro­cent) vindt dat finan­ciële instellin­gen mis­bruik hebben gemaakt van een gebrek aan ken­nis bij de consument.

Dit zijn de harde con­clusies van onder­zoek van Ron­dom 10 ter voor­berei­d­ing van de laat­ste uitzend­ing “Vertrouwen na de cri­sis” (klik hier als u de uitzend­ing gemist heeft).

En down­load u het onder­zoek hier.

Dit onder­zoek toont maar weer eens aan dat we niet met zijn allen bij banken “Gor­don Gekko’s” (lees hier) zijn, onbe­trouw­baar en ook niet hele­maal gek.….

Tony
@dagboekbankier

Onderzoek: Meerderheid bankpersoneel hekelt praktijken in eigen branche (Rondom 10)Een groot deel van het bankpersoneel is niet te spreken over het denken en doen binnen eigen bedrijf en sector. De helft (52 procent) vindt dat consumenten terecht klagen over een gebrek aan moreel besef in de financiële sector. Een bijna even groot deel van het bankpersoneel (55 procent) vindt dat financiële instellingen misbruik hebben gemaakt van een gebrek aan kennis bij de consument.

Dit zijn de harde conclusies van onderzoek van Rondom 10 ter voorbereiding van de laatste uitzending "Vertrouwen na de crisis" (klik hier als u de uitzending gemist heeft).

En download u het onderzoek hier.

Dit onderzoek toont maar weer eens aan dat we niet met zijn allen bij banken "Gordon Gekko's" (lees hier) zijn, onbetrouwbaar en ook niet helemaal gek.....

Tony
@dagboekbankier

Wat vindt u van dit onderzoek en gaat u nu bankpersoneel met andere ogen zien?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, Nieuws, Sociale innovatie, The Next Generation bank met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.