Mythe 1: “De kredietcrisis begon in 2001” (Willem Middelkoop).

Readability

Mythe 1: "De kredietcrisis begon in 2001" (Willem Middelkoop).

Mythebusters bij banken op "dagboek van een bankier". Mor­gen. Zoals onlangs aangekondigd van­daag de eerste “mythe­busters over de banken­cri­sis”. Heb er zin in, en u?

De mythe van van­daag is “de kredi­et­cri­sis begon in 2001″ (voor­beeld Willem Mid­delkoop) . Waar of niet waar?

Het goede antwo­ord (“met de ken­nis van toen”):

Vanaf het eind van de jaren’80 en het begin van de jaren’90 werd er al uit­ge­breid aan interne en externe toezichthoud­ers ger­ap­por­teerd dat er aller­lei nieuwe hybride pro­ducten vanuit de V.S. overk­wa­men die niet gead­min­istreerd en dus ook niet gevolgd kon­den wor­den. Maar waar wel steeds meer in belegd werd.

Zo kon bv de samen­stelling van die hybride pro­ducten niet bij alle par­ti­jen in wereld­wi­jde ICT-​systemen wor­den gead­min­istreerd. Waar­door ook het risico niet goed kon wor­den gemon­i­tored of ingeschat. Op basis van “iedereen koopt ze, dus ik” ook werd ver­vol­gens het gif ver­spreid. En herverpakt.

Tony de Bree,
@dagboekbankier

Mythebusters bij banken op "dagboek van een bankier". Morgen. Zoals onlangs aangekondigd vandaag de eerste "mythebusters over de bankencrisis". Heb er zin in, en u?

De mythe van vandaag is "de kredietcrisis begon in 2001" (voorbeeld Willem Middelkoop) . Waar of niet waar?

Het goede antwoord ("met de kennis van toen"):

Vanaf het eind van de jaren'80 en het begin van de jaren'90 werd er al uitgebreid aan interne en externe toezichthouders gerapporteerd dat er allerlei nieuwe hybride producten vanuit de V.S. overkwamen die niet geadministreerd en dus ook niet gevolgd konden worden. Maar waar wel steeds meer in belegd werd.

Zo kon bv de samenstelling van die hybride producten niet bij alle partijen in wereldwijde ICT-systemen worden geadministreerd. Waardoor ook het risico niet goed kon worden gemonitored of ingeschat. Op basis van "iedereen koopt ze, dus ik" ook werd vervolgens het gif verspreid. En herverpakt.

Tony de Bree,
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Mythebusters met de tags , , , . Bookmark de permalink.