Google, Facebook, PayPal & Knab als cases van ‘Nieuw organiseren’

Readability

Google, Facebook, PayPal & Knab als cases van 'Nieuw organiseren'

251457-1280x1024In ‘Dinosauriër of krokodil’ staat een groot voor­beelden van organ­isaties die zich ‘oud’ en die zich ‘nieuw organ­is­eren’. O.a. van Google, Face­book, Pay­Pal & Knab wordt toegelicht hoe ze zich inno­vatief organ­is­eren met o.a. behulp van ICT, over hun cul­tuur, hun stijl van man­a­gen en hun dig­i­tale strate­gie door zich op klanten en op data te focussen in de online finan­ciële dien­stver­len­ing in Ned­er­land in o.a. mobile payments.

Hoewel de betrokken organ­isaties ver­schil­lende ver­di­en­mod­ellen hebben en ver­schil­lend geor­gan­iseerd zijn hebben hun organ­isaties wel een aan­tal ken­merken gemeen waar­door ze in staat zijn om met behulp van ‘dis­rup­tive tech­nol­ogy’, nieuw man­age­ment die ‘nieuw man­a­gen’ en een onderne­mende bedri­jf­s­cul­tuur het de ver­schil­lende grote, logge dinosauriërs in veel indus­tri­etakken het leven online flink zuur te gaan maken de komende jaren. Met als gevolg een dal­ende inkom­sten­stroom voor vooral de drie groot­banken in Ned­er­land. Maar daarover later meer.

Let’s con­nect op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Vg
Tony

p.s.
Bestel het boek hier: http://​goo​.gl/​p​yWjVr en prof­i­teer zolang het kan van de intekenactie.

251457-1280x1024In 'Dinosauriër of krokodil' staat een groot voorbeelden van organisaties die zich 'oud' en die zich 'nieuw organiseren'.  O.a. van Google, Facebook, PayPal & Knab wordt toegelicht hoe ze zich innovatief organiseren met o.a. behulp van ICT, over hun cultuur, hun stijl van managen en hun digitale strategie door zich op klanten en op data te focussen in de online financiële dienstverlening in Nederland in o.a. mobile payments.

Hoewel de betrokken organisaties verschillende verdienmodellen hebben en verschillend georganiseerd zijn hebben hun organisaties wel een aantal kenmerken gemeen waardoor ze in staat zijn om met behulp van 'disruptive technology', nieuw management die 'nieuw managen' en een ondernemende bedrijfscultuur het de verschillende grote, logge dinosauriërs in veel industrietakken het leven online flink zuur te gaan maken de komende jaren. Met als gevolg een dalende inkomstenstroom voor vooral de drie grootbanken in Nederland. Maar daarover later meer.

Let's connect op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Vg
Tony

p.s.
Bestel het boek hier: http://goo.gl/pyWjVr en profiteer zolang het kan van de intekenactie.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Acties, Cocreatie in de praktijk, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Nieuws, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.