Koop ‘Dagboek van een bankier’ nu op managementboek.nl

Readability

Koop 'Dagboek van een bankier' nu op managementboek.nl

dagboekbankiercoverklMid­dag.

Goed nieuws. U kunt nu het man­age­ment­boek ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ inclusief alle car­toons en ver­halen bestellen via man​age​ment​boek​.nl. Het e-​book volgt zsm.

Het boek is een must voor pro­fes­sion­als EN gewone Ned­er­lan­ders die benieuwd zijn naar de dagelijkse prak­tijk van het langs zien komen van de eerste derivaten, de invloed van de lib­er­alis­er­ing van Kok en Zalm op de Ned­er­landse banken­sec­tor, 9/​11, belast­ing­paradi­jzen, banken­toezicht in de prak­tijk, het split­sen van banken, veran­der­man­age­ment en nog veel meer met de ogen van een van de ver­ant­wo­ordelijke pro­gramma man­agers, veran­der­man­agers en senior man­age­ment con­sul­tants die er zelf bij is geweest (19852011). Dus niet uit de tweede en derde hand op basis van anon­ieme inter­views, zoals in ‘de prooi’ maar rechtstreeks.

managementboeklogoKlik hier om ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ te bestellen op www​.man​age​ment​boek​.nl.

Tip: bewaar uw aankoop­bon goed.….…..en volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book: of LinkedIn voor spe­ciale acties, aan­biedin­gen en events.

dagboekbankiercoverklMiddag.

Goed nieuws. U kunt nu het managementboek 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' inclusief alle cartoons en verhalen bestellen via managementboek.nl. Het e-book volgt zsm.

Het boek is een must voor professionals EN gewone Nederlanders die benieuwd zijn naar de dagelijkse praktijk van het langs zien komen van de eerste derivaten, de invloed van de liberalisering van Kok en Zalm op de Nederlandse bankensector, 9/11, belastingparadijzen, bankentoezicht in de praktijk, het splitsen van banken, verandermanagement en nog veel meer met de ogen van een van de verantwoordelijke programma managers, verandermanagers en senior management consultants die er zelf bij is geweest (1985-2011). Dus niet uit de tweede en derde hand op basis van anonieme interviews, zoals in 'de prooi' maar rechtstreeks.

managementboeklogoKlik hier om 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' te bestellen op www.managementboek.nl.

Tip: bewaar uw aankoopbon goed..........en volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook: of LinkedIn voor speciale acties, aanbiedingen en events.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.