Koersexplosie Linkedin bij beursgang: bubble 2.0?

Readability

Koersexplosie Linkedin bij beursgang: bubble 2.0?

Koersexplosie Linkedin bij beursgang: bubble 2.0?Mor­gen, zoals te lezen was (zie bv hier) is de beurs­gang van de pro­fes­sionele social netwerk-​site Linkedin meer dan geslaagd.

Het aan­deel bereikte na open­ing een hoog­ste koers van $ 92,99, een ver­dubbel­ing ten opzichte van de uit­gifteprijs van $ 45. En steeg later zelfs even naar $ 122. “Bub­ble 2.0″ of niet?

Met 7,84 miljoen aan­de­len (8,3% van het hele bedrijf) gaat het om de groot­ste beurs­gang van een aan het inter­net gelieerd bedrijf sinds Google in 2004. En hij is toch wel “lichtelijk” omstre­den vind ik.

Veel anal­is­ten en ken­ners op Wall Street Val­ley zijn het met me eens en spreken van een inter­net­bubbel (ik noem het bub­ble 2.0): LinkedIn boekte vorig jaar slechts een winst van $ 15,4 mln op een omzet van $ 243,1 mln op 100 miljoen leden. Het bedrijf moet dus wel heel hard groeien en een goed busi­ness­plan hebben om dit waar te kun­nen maken de komende jaren.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Maar het lijkt toch wel een beetje hoog. En er is ook nogal wat kri­tiek op de begelei­ders van de beurs­gang. Waarom?

Een reken­voor­beeld.

Als grote beleg­ger (uit­ge­zocht door de par­ti­jen die de beurs­gang begelei­den, in dit geval Mor­gan Stan­ley en Mer­rill Lynch) koop je groot in (bv 500.000 aan­de­len of nog meer) tegen een (te) lage uit­gifteprijs ($ 45) en je verkoopt daarna als de prijs daalt (van $122) richt­ing een nor­male prijs (bv $ 55-​$ 60) snel (een gedeelte van) je porte­feuille. Soms al op de dag zelf.

Dat ver­dien je dus : (verkoopkoers-​uitgiftekoers) x verkocht aan­tal aan­de­len op dag 1 = koer­swinst. Bv ($ 90 — $ 45) x 300.000 = $13.500.000 op 1 dag. Lekker toch? En dan heb ik het nog niet over opties etc.

Kijken of dat gaat gebeuren.…..ben benieuwd. Wat denk u?

Tony
@dagboekbankier

Koersexplosie Linkedin bij beursgang: bubble 2.0?Morgen, zoals te lezen was (zie bv hier) is de beursgang van de professionele social netwerk-site Linkedin meer dan geslaagd.

Het aandeel bereikte na opening een hoogste koers van $ 92,99, een verdubbeling ten opzichte van de uitgifteprijs van $ 45. En steeg later zelfs even naar  $ 122.  "Bubble 2.0" of niet?

Met 7,84 miljoen aandelen (8,3% van het hele bedrijf) gaat het om de grootste beursgang van een aan het internet gelieerd bedrijf sinds Google in 2004. En hij is toch wel "lichtelijk" omstreden vind ik.

Veel analisten en kenners op Wall Street Valley zijn het met me eens en spreken van een internetbubbel (ik noem het bubble 2.0): LinkedIn boekte vorig jaar slechts een winst van $ 15,4 mln op een omzet van $ 243,1 mln op 100 miljoen leden. Het bedrijf moet dus wel heel hard groeien en een goed businessplan hebben om dit waar te kunnen maken de komende jaren.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Maar het lijkt toch wel een beetje hoog. En er is ook nogal wat kritiek op de begeleiders van de beursgang. Waarom?

Een rekenvoorbeeld.

Als grote belegger (uitgezocht door de partijen die de beursgang begeleiden, in dit geval Morgan Stanley en Merrill Lynch) koop je groot in (bv 500.000 aandelen of nog meer) tegen een (te) lage uitgifteprijs ($ 45) en je verkoopt daarna als de prijs daalt (van $122) richting een normale prijs (bv $ 55-$ 60) snel (een gedeelte van) je portefeuille. Soms al op de dag zelf.

Dat verdien je dus : (verkoopkoers-uitgiftekoers) x verkocht aantal aandelen op dag 1 = koerswinst. Bv ($ 90 - $ 45) x 300.000 = $13.500.000 op 1 dag. Lekker toch? En dan heb ik het nog niet over opties etc.

Kijken of dat gaat gebeuren......ben benieuwd. Wat denk u?

Tony
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.