Klanten en bankiers praten over “the next generation bank”.

Readability

Klanten en bankiers praten over "the next generation bank".

Mor­gen.

Heb met veel genoe­gen meegedaan aan de 4 work­shops van de dialoog geor­gan­iseerd door het Dia­logues House van Paul Iske bij ABN AMRO. Veel energie van gekre­gen. Het resul­taat was een Next Gen­er­a­tion Bank Man­i­fest (NGB) dat door Paul aan voorzit­ter Zalm werd aange­bo­den zoals hieron­der op de foto te zien is.

Aangezien de tekst en de foto inmid­dels al op een aan­tal blogs is ver­sch­enen, hier­bij de down­load­link (pdf).

Klik hier.

Voor meer infor­matie kunt u zich via de link in de pdf wen­den tot het Dia­logues House.

Een prima ini­ti­atief van het Dia­logues House van directeur Paul Iske. En ook een mooi uit­gangspunt voor sociale inno­vatie bij banken denk ik.

Wat vind u?

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s.
Dit blog ver­scheen eerder op 22 jan­u­ari 2011.

Morgen.

Heb met veel genoegen meegedaan aan de 4 workshops van de dialoog georganiseerd door het Dialogues House van Paul Iske bij ABN AMRO. Veel energie van gekregen. Het resultaat was een Next Generation Bank Manifest (NGB) dat door Paul aan voorzitter Zalm werd aangeboden zoals hieronder op de foto te zien is.

Aangezien de tekst en de foto inmiddels al op een aantal blogs is verschenen, hierbij de downloadlink (pdf).

Klik hier.

Voor meer informatie kunt u zich via de link in de pdf wenden tot het Dialogues House.

Een prima initiatief van het Dialogues House van directeur Paul Iske. En ook een mooi uitgangspunt voor sociale innovatie bij banken denk ik.

Wat vind u?

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s.
Dit blog verscheen eerder op 22 januari 2011.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.