Interview Rijkman Groenink over De Prooi (BNR).

Readability

Interview Rijkman Groenink over De Prooi (BNR).

Bij mijn his­torische onder­zoek als achter­grond voor nieuwe pub­li­caties, work­shops en exec­u­tive edu­catie en voor mijn YouTube afspeel­li­jst voor “dag­boek van een bankier” (klik hier) kwam ik dit inter­view met Rijk­man Groenink tegen met BNR radio (2010).

YouTube voorvertoningsafbeelding

Hij heeft feit­elijk gelijk als hij zegt dat “de prooi” meer een roman is en geen his­torisch stan­daard­w­erk. Ik kan dat op basis van mijn eigen ervarin­gen sinds 1985 als “bankier 2.0″, “nar” en his­tori­cus beamen.

Dus daarom is het niet zo handig om ‘de prooi’ als “hand­boek sol­daat” te gebruiken bij het trekken van lessen uit de banken­cri­sis & de kredi­et­cri­sis en de fun­da­mentele trans­for­matie van de sec­tor wereld­wijd en in Ned­er­land Door welke groep van belanghebben­den dan ook. Op weg naar “de bank van de toekomst”.

Tony
@dagboekbankier

Bij mijn historische onderzoek als achtergrond voor nieuwe publicaties, workshops en executive educatie en voor mijn YouTube afspeellijst voor "dagboek van een bankier" (klik hier) kwam ik dit interview met Rijkman Groenink tegen met BNR radio (2010).

YouTube voorvertoningsafbeelding

Hij heeft feitelijk gelijk als hij zegt dat "de prooi" meer een roman is en geen historisch standaardwerk. Ik kan dat op basis van mijn eigen ervaringen sinds 1985 als "bankier 2.0", "nar" en historicus beamen.

Dus daarom is het niet zo handig om 'de prooi' als "handboek soldaat" te gebruiken bij het trekken van lessen uit de bankencrisis & de kredietcrisis en de fundamentele transformatie van de sector wereldwijd en in Nederland Door welke groep van belanghebbenden dan ook. Op weg naar "de bank van de toekomst".

Tony
@dagboekbankier

Geef uw gefundeeerde mening over dit bericht (1-10).

Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, De toekomst van banken, Storytelling, The Next Generation bank met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.