Interactieve sessie bij de ondernemersvereniging OVA

Readability

Interactieve sessie bij de ondernemersvereniging OVA

partycentrumroelofarendsveenMor­gen. Naast grote inter­ac­tieve sessies bij grote bedri­jven en op grote con­fer­en­ties en voor stu­den­ten bedri­jf­skunde bv, vind ik sessies met leden van lokale of regionale onderne­mersv­erenigin­gen, de rotary, andere lokale verenigin­gen en sessies in lokale bib­lio­theken altijd fan­tastisch om te doen van­wege de dialoog en open sfeer. Vooral als dat ook nog eens geor­gan­iseerd kan wor­den in samen­werk­ing met een lokale boekhandel.

Een mooi voor­beeld daar­van is de inter­ac­tieve sessie rond het boek ‘Dag­boek van een bankier’ in samen­werk­ing met boekhan­del Veen­er­ick met de leden van de onderne­mersv­erenig­ing Kaag & Braassem, OVA, in Roelo­farendsveen as maandag 10 feb­ru­ari, een om een aan­tal rede­nen vertrouwde omgev­ing. De info:

Datum: maandag 10 feb­ru­ari 2014
Lokatie: par­ty­cen­trum De Buren — Sotaweg 150
Aan­vang: Roelo­farendsveen — aan­vang 20.00 uur.

Thema’s die o.a. aan de orde zullen komen zijn:

- Waarom ben je wegge­gaan, Tony?
– Hoe ver­houdt dit boek zich met ‘De prooi’?
– Waarom lijken we van het ene naar het andere schan­daal te ren­nen?
– Waarom faalt toezicht keer op keer?
En nog veel meer.

Leden van de OVA kun­nen vra­gen naar het sec­re­tari­aat sturen en dan zorgt de organ­isatie ervoor dat die maandag a.s. aan de orde komen.

Aan­meld­ing voor leden van de OVA.

Stuur een berichtje als u als lid van de OVA wilt komen. Dat kan via het bek­ende e-​mailadres: secretariaat@​ova-​kaagenbraassem.​nl.

Tot maandag. Zin in!

Tony de Bree
Twit­ter: @dagboekbankier
Linkedin: hier.

p.s.
Klik hier voor de hele uitn­odig­ing en meer infor­matie voor leden van de onderne­mersv­erenig­ing OVA.

partycentrumroelofarendsveenMorgen. Naast grote interactieve sessies bij grote bedrijven en op grote conferenties en voor studenten bedrijfskunde bv, vind ik sessies met leden van lokale of regionale ondernemersverenigingen, de rotary, andere lokale verenigingen en sessies in lokale bibliotheken altijd fantastisch om te doen vanwege de dialoog en open sfeer. Vooral als dat ook nog eens georganiseerd kan worden in samenwerking met een lokale boekhandel.

Een mooi voorbeeld daarvan is de interactieve sessie rond het boek 'Dagboek van een bankier' in samenwerking met boekhandel Veenerick met de leden van de ondernemersvereniging Kaag & Braassem, OVA, in Roelofarendsveen as maandag 10 februari, een om een aantal redenen vertrouwde omgeving. De info:

Datum: maandag 10 februari 2014
Lokatie: partycentrum De Buren - Sotaweg 150
Aanvang: Roelofarendsveen - aanvang 20.00 uur.

Thema’s die o.a. aan de orde zullen komen zijn:

- Waarom ben je weggegaan, Tony?
- Hoe verhoudt dit boek zich met ‘De prooi’?
- Waarom lijken we van het ene naar het andere schandaal te rennen?
- Waarom faalt toezicht keer op keer?
En nog veel meer.

Leden van de OVA kunnen vragen naar het secretariaat sturen en dan zorgt de organisatie ervoor dat die maandag a.s. aan de orde komen.

Aanmelding voor leden van de OVA.

Stuur een berichtje als u als lid van de OVA wilt komen. Dat kan via het bekende e-mailadres: secretariaat@ova-kaagenbraassem.nl.

Tot maandag. Zin in!

Tony de Bree
Twitter: @dagboekbankier
Linkedin: hier.

p.s.
Klik hier voor de hele uitnodiging en meer informatie voor leden van de ondernemersvereniging OVA.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, Events, Het boek, Nieuws met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.