[HOT]: intekenactie ‘Dinosauriër of krokodil’ ook op www.managementboek.nl.

Readability

[HOT]: intekenactie 'Dinosauriër of krokodil' ook op www.managementboek.nl.

Het heeft evmanagementboeken gedu­urd, maar de inteke­n­ac­tie voor ‘Dinosaurier en krokodil’ is nu ook actief op www​.man​age​ment​boek​.nl. Klik hier.

Inteke­n­ac­tie met 7 euro kort­ing tot 20 oktober.

U kunt dus nu een of meer exem­plaren van ‘Dinosauriër of krokodil’ tot 20 okto­ber online met 7 Euro kort­ing bestellen bij: man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. Daarna de gewone prijs.

Dus bestel uw exem­plaren nu bij deze part­ners. Voor uzelf, als relatiegeschenk of voor uw uni­ver­siteit, hogeschool of busi­ness school. Ook voor lokale boek­winkels is het een inter­es­sante actie om nu een aan­tal exem­plaren aan te schaffen.

Klik voor de inhoud­sop­gave hier.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Het heeft evmanagementboeken geduurd, maar de intekenactie voor 'Dinosaurier en krokodil' is nu ook actief op www.managementboek.nl. Klik hier.

Intekenactie met 7 euro korting tot 20 oktober.

U kunt dus nu een of meer exemplaren van 'Dinosauriër of krokodil' tot 20 oktober online met 7 Euro korting bestellen bij: managementboek.nl, Bol.com, Van Gorcum of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. Daarna de gewone prijs.

Dus bestel uw exemplaren nu bij deze partners. Voor uzelf, als relatiegeschenk of voor uw universiteit, hogeschool of business school. Ook voor lokale boekwinkels is het een interessante actie om nu een aantal exemplaren aan te schaffen.

Klik voor de inhoudsopgave hier.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Acties, Cocreatie in de praktijk, Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, HR-professionals, Talentmanagement, Verandermanagement met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.