Hoe verdien ik als senior manager, verandermanager en bedrijfskundige de aanschaf van ‘Dinosauriër of krokodil’ terug?

Readability

Hoe verdien ik als senior manager, verandermanager en bedrijfskundige de aanschaf van ‘Dinosauriër of krokodil’ terug?

money-1835_640De aan­schaf van een man­age­ment­boek is tegen­wo­ordig best wel een belan­grijke besliss­ing vind ik, vind je ook niet? Je moet het boek aan­schaf­fen en je moet het ver­vol­gens nog lezen ook. En dat kost alle­maal kost­bare tijd en geld. Daarom is het belan­grijk om jezelf af te vra­gen ‘hoe ver­dien ik het in een boek geïn­vesteerde in de vorm van tijd en geld eigen­lijk terug?

In het geval van Dinosauriër of krokodil’ bespaar je b.v. als senior man­ager, veran­der­man­ager en bedri­jf­skunde o.a. op de vol­gende manieren tijd en geld:

 • Je leert niet alleen wat anderen doen, maar je leert ook snel wat JIJ moet doen in JOUW sit­u­atie om de dig­i­tale dis­rup­tion te overleven.
 • Je hoeft niet of nauwelijks meer naar dure congressen.
 • Je hoeft niet of nauwelijks meer naar dure opleidingen.
 • Door de prak­tis­che voor­beelden kun je met veel min­der con­sul­tants toe.
 • Je kri­jgt prak­tis­che ideeën voor hoe je snel je organ­isatiekosten terug kunt bren­gen door o.a. te ‘deor­gan­is­eren’ met behulp van ICT en door GRM (Gov­er­nance, Risk & com­pli­ance) slim te automatiseren.
 • Je kri­jgt prak­tis­che ideeën voor welke dig­i­tale strate­gie voor jouw organ­isatie het beste is.
 • Je kri­jgt een duidelijke indi­catie welke veran­der­aan­pak het beste bij jouw organ­isatie op dit moment past gezien de sit­u­atie in de buiten­wereld, je dig­i­tale con­cur­renten en je eigen interne sit­u­atie en…

Je kunt direct de vol­gende dag aan de slag.…en dat geeft je dus een voor­sprong op je concurrenten.…en je hoeft niet naar dure oplei­din­gen om ‘het’ te leren of tegen heel veel geld de auteur van het boek in te huren.

Dus als je dat alle­maal bij elkaar op telt, ver­dien je de aankoop­prijs van een boek als ‘Dinosauriër of krokodil’ waarschi­jn­lijk snel terug. En dat was ook mijn bedoel­ing toen ik dit boek begon te schri­jven. Ik ben benieuwd of dat is gelukt. Laat het me even weten, ok?

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

p.s.
Let’s con­nect op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

money-1835_640De aanschaf van een managementboek is tegenwoordig best wel een belangrijke beslissing vind ik, vind je ook niet? Je moet het boek aanschaffen en je moet het vervolgens nog lezen ook. En dat kost allemaal kostbare tijd en geld. Daarom is het belangrijk om jezelf af te vragen ‘hoe verdien ik het in een boek geïnvesteerde in de vorm van tijd en geld eigenlijk terug?

In het geval van Dinosauriër of krokodil'  bespaar je b.v. als senior manager, verandermanager en bedrijfskunde o.a. op de volgende manieren tijd en geld:

 • Je leert niet alleen wat anderen doen, maar je leert ook snel wat JIJ  moet doen in JOUW situatie om de digitale disruption te overleven.
 • Je hoeft niet of nauwelijks meer naar dure congressen.
 • Je hoeft niet of nauwelijks meer naar dure opleidingen.
 • Door de praktische voorbeelden kun je met veel  minder consultants toe.
 • Je krijgt praktische ideeën voor hoe je  snel je organisatiekosten terug kunt brengen door o.a. te ‘deorganiseren’ met behulp van ICT en door GRM (Governance, Risk & compliance) slim te automatiseren.
 • Je krijgt praktische ideeën voor welke digitale strategie voor jouw organisatie het beste is.
 • Je krijgt  een duidelijke indicatie welke veranderaanpak het beste bij jouw organisatie op dit moment past gezien de situatie in de buitenwereld, je digitale concurrenten en je eigen interne situatie en...

Je kunt direct de volgende dag aan de slag....en dat geeft je dus een voorsprong op je concurrenten....en je hoeft niet naar dure opleidingen om 'het' te leren of tegen heel veel geld de auteur van het boek in te huren.

Dus als je dat allemaal bij elkaar op telt, verdien je de aankoopprijs van een boek als ‘Dinosauriër of krokodil’ waarschijnlijk snel terug. En dat was ook mijn bedoeling toen ik dit boek begon te schrijven. Ik ben benieuwd of dat is gelukt. Laat het me even weten, ok?

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

p.s.
Let's connect op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Geld verdienen, Het nieuwe werken, Kennis management, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.