Het nieuwe werken anno nu.

Readability

Het nieuwe werken anno nu.

Het nieuwe werken anno nu. Mor­gen.

Zit de hele ocht­end in het Dia­logues House van ABN AMRO. Is een soort tweede huis voor me geworden.

Bevordert de cre­ativiteit en pro­duc­tiviteit. Lekker werken op mijn mini en via WIFI en samen­werken in een open omgeving.

Heb van­mor­gen afspraken met een col­lega van Par­ti­c­ulieren over samen­werken op het nieuwe interne sociale media plat­form bin­nen ABN AMRO, daarna een meet­ing over work­shops geven bij het Dia­logues House over bv “onderne­men” en evt andere oplei­din­gen uit mijn “externe” aanbod.

Ver­vol­gens mijn tweeweke­lijkse PMT over de Rem­edy tussen ABN AMRO en de Deutsche Bank. En dan aan het eind van de dag help ik een col­lega, Kees Jan Duiv­er­man, met zijn afs­tud­eren voor reg­is­ter controller.

Je kunt er of ein­de­loos over bli­jven praten maar sinds 2003 doe ik het gewoon: het nieuwe werken anno nu, ken­niskap­i­tal­isatie in de prak­tijk en co-​creatie. Gewoon doen dus.

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Het nieuwe werken anno nu. Morgen.

Zit de hele ochtend in het Dialogues House van ABN AMRO. Is een soort tweede huis voor me geworden.

Bevordert de creativiteit en productiviteit. Lekker werken op mijn mini en via WIFI en samenwerken in een open omgeving.

Heb vanmorgen afspraken met een collega van Particulieren over samenwerken op het nieuwe interne sociale media platform binnen ABN AMRO, daarna een meeting over workshops geven bij het Dialogues House over bv "ondernemen" en evt andere opleidingen uit mijn "externe" aanbod.

Vervolgens mijn tweewekelijkse PMT over de Remedy tussen ABN AMRO en de Deutsche Bank. En dan aan het eind van de dag help ik een collega, Kees Jan Duiverman, met zijn afstuderen voor register controller.

Je kunt er of eindeloos over blijven praten maar sinds 2003 doe ik het gewoon: het nieuwe werken anno nu, kenniskapitalisatie in de praktijk en co-creatie. Gewoon doen dus.

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Het nieuwe werken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.