Google In-App Payments sandbox open voor ontwikkelaars.

Readability

Google In-App Payments sandbox open voor ontwikkelaars.

Screenprint Google Inn-Ap Payments Sandbox.Afgelopen woens­dag 11 mei zette Google een nieuwe belan­grijke stap in de aan­val op de pay­ment busi­ness van Pay­pal en andere online payment-​providers.

Google informeerde ontwikke­laars dat ze de In-​App Pay­ments “sand­box” kon­den gaan gebruiken om appli­caties te ontwikkelen.

Het ope­nen van deze zoge­naamde “sand­box” is een eerste belan­grijke stap richt­ing full swing ontwik­kelin­gen van toepassin­gen voor Payments.

Karak­ter­istieken:

  • Flex­i­ble mon­e­ti­za­tion for the web
  • Col­lect pay­ments for dig­i­tal and vir­tual goods right within a game, app, news or media site.
  • Quick con­ver­sions in the app
  • There is just one API call to send and one to receive the information.

Google verwacht dat “In-​App Pay­ments for a full launch this sum­mer” wordt voor­bereid. Pay­pal en tra­di­tionele banken in Ned­er­land met o.a. Ideal voor web­winkels zijn gewaarschuwd.

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s.
Zie hier voor de sandbox.

Screenprint Google Inn-Ap Payments Sandbox.Afgelopen woensdag 11 mei zette Google een nieuwe belangrijke stap in de aanval op de payment business van Paypal en andere online payment-providers.

Google informeerde ontwikkelaars dat ze de In-App Payments  "sandbox" konden gaan gebruiken om applicaties te ontwikkelen.

Het openen van deze zogenaamde "sandbox" is een eerste belangrijke stap richting full swing ontwikkelingen van toepassingen voor Payments.

Karakteristieken:

  • Flexible monetization for the web
  • Collect payments for digital and virtual goods right within a game, app, news or media site.
  • Quick conversions in the app
  • There is just one API call to send and one to receive the information.

Google verwacht dat "In-App Payments for a full launch this summer" wordt voorbereid. Paypal en traditionele banken in Nederland met o.a. Ideal voor webwinkels zijn gewaarschuwd.

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s.
Zie hier voor de sandbox.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , . Bookmark de permalink.