[GASTCOLLEGE]: 15 december bij Windesheim over o.a. business & IT management en opsplitsen ABN Amro.

Readability

[GASTCOLLEGE]: 15 december bij Windesheim over o.a. business & IT management en opsplitsen ABN Amro.

windesheimOp maandag 16 decem­ber a.s. geef ik op ver­zoek van Hogeschool Windesheim in Zwolle een gast­col­lege voor stu­den­ten over o.a. busi­ness en IT-​management, het opsplit­sen van een wereld­wi­jde bank als ABN Amro vanuit het per­spec­tief van klanten, de busi­ness en ICT en ‘de bank van morgen’.

Samen­vat­ting.

In deze inter­ac­tieve sessie zal ik na een korte intro­duc­tie vra­gen beant­wo­or­den over the­o­rie en dagelijkse prak­tijk rond thema’s als ‘busi­ness en IT-​alignment’, ‘busi­ness en ICT-​management’, ‘dig­i­tale trans­for­matie in Bank­ing & Finance’ en ‘de bank van mor­gen’. En ik zal een inkijk geven in alle aspecten van het opsplit­sen van een wereld­wi­jde groot­bank als ABN Amro tussen 2008 en eind 2001 waaron­der het ringfen­cen van data, klan­ti­n­for­matie en busi­ness processen vanuit een busi­ness en IT-​perspectief. En wat er ook maar aan vra­gen en opmerkin­gen van de aan­wezige stu­den­ten uit de zaal komen natuurlijk.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor bij Amro en ABN Amro in de busi­ness en in de ICT met een Euro­pean Exec­u­tive MBA, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. Gronin­gen over de dig­i­tal ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ en 15 jaar ervar­ing met start-​ups en .com com­pa­nies. Volg hem op twit­ter op @dagboekbankier of @tonydebree en op LinkedIn hier.

windesheimOp maandag 16 december  a.s. geef ik op verzoek van Hogeschool Windesheim in Zwolle een gastcollege voor studenten over o.a. business en IT-management, het opsplitsen van een wereldwijde bank als ABN Amro vanuit het perspectief van klanten, de business en ICT en 'de bank van morgen'.

Samenvatting.

In deze interactieve sessie zal ik na een korte introductie vragen beantwoorden over theorie en dagelijkse praktijk rond thema's als 'business en IT-alignment', 'business en ICT-management', 'digitale transformatie in Banking & Finance' en 'de bank van morgen'. En ik zal een inkijk geven in alle aspecten van het opsplitsen van een wereldwijde grootbank als ABN Amro tussen 2008 en eind 2001 waaronder het ringfencen van data, klantinformatie en business processen vanuit een business en IT-perspectief.  En wat er ook maar aan vragen en opmerkingen van de aanwezige studenten uit de zaal komen natuurlijk.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector bij Amro en ABN Amro in de business en in de ICT met een European Executive MBA, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. Groningen over de digital 'Transformation of Financial Services Companies' en 15 jaar ervaring met start-ups en .com companies. Volg hem op twitter op @dagboekbankier of @tonydebree en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, Dinosauriër of krokodil met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.