Financiering via banken & crowdfunding vaak helemaal niet nodig

Readability

Financiering via banken & crowdfunding vaak helemaal niet nodig

tonyfoxEr is op dit moment veel te doen over de rol van banken in het financieren van nieuwe plan­nen en andere ‘inno­vatieve’ ini­ti­atieven in vooral het MKB. Wat daar­bij opvalt in alle dis­cussies is dat het net lijkt alsof je bij het starten van je onderne­m­ing of als je je onderne­m­ing wilt laten groeien eigen­lijk grosso modo maar drie keuzes zou hebben:

1) Je gaat naar de bank.

2) Je gaat naar ven­ture cap­i­tal­ists etc

3) Je richt je op crowd­fund­ing sites.

In de prak­tijk is dat sinds de opkomst van het inter­net rond 2001 natu­urlijk al lang niet meer zo. Het is duidelijk dat een andere manier om je eigen onderne­m­ing, al dan niet in deeltijd, te begin­nen heel suc­cesvol kan zijn. Namelijk de ‘micro-​business’ online en offline. Sinds 2001 heb ik dat model zelf ook als online onderne­mer in deeltijd zeer suc­cesvol toegepast naast mijn werk bij ABN Amro en dat werkt(e) prima. Je kunt zon­der veel kap­i­taal prima op aller­lei manieren slim geld ver­di­enen met je eigen ken­nis en je eigen ervar­ing en veel kosten besparen door slim uit te best­e­den (out­sourc­ing) en slim in te kopen (pur­chas­ing en insourc­ing) via lokaal en wereld­wijd crowd­sourc­ing. En dat geldt ook als je al een bestaande onderne­m­ing hebt en een doorstart wilt maken.

Dus mijn advies: maak je min­der druk om financier­ing en besteedt niet zo veel tijd aan uit­ge­breide busi­ness­plan­nen. Vraag gewoon advies van iemand die er ervar­ing mee heeft en richt je op geld ver­di­enen i.p.v. fund­ing. Je kunt als het echt nodig is altijd nog voor die andere opties gaan. Boven­dien lukt dat waarschi­jn­lijk eerder als je al wat hebt bereikt.

Suc­ces er mee en nog een pret­tige dag.

Tony de Bree
Twit­ter: @tonydebree

tonyfoxEr is op dit moment veel te doen over de rol van banken in het financieren van nieuwe plannen en andere 'innovatieve' initiatieven in vooral het MKB. Wat daarbij opvalt in alle discussies is dat het net lijkt alsof je bij het starten van je onderneming of als je je onderneming wilt laten groeien eigenlijk grosso modo maar drie keuzes zou hebben:

1) Je gaat naar de bank.

2) Je gaat naar venture capitalists etc

3) Je richt je op crowdfunding sites.

In de praktijk is dat sinds de opkomst van het internet rond 2001 natuurlijk al lang niet meer zo. Het is duidelijk dat een andere manier om je eigen onderneming, al dan niet in deeltijd, te beginnen heel succesvol kan zijn. Namelijk de 'micro-business' online en offline. Sinds 2001 heb ik dat model zelf ook als online ondernemer in deeltijd zeer succesvol toegepast naast mijn werk bij ABN Amro en dat werkt(e) prima. Je kunt zonder veel kapitaal prima op allerlei manieren slim geld verdienen met je eigen kennis en je eigen ervaring en veel kosten besparen door slim uit te besteden (outsourcing) en slim in te kopen (purchasing en insourcing) via lokaal en wereldwijd crowdsourcing. En dat geldt ook als je al een bestaande onderneming hebt en een doorstart wilt maken.

Dus mijn advies: maak je minder druk om financiering en besteedt niet zo veel tijd aan uitgebreide businessplannen. Vraag gewoon advies van iemand die er ervaring mee heeft en richt je op geld verdienen i.p.v. funding. Je kunt als het echt nodig is altijd nog voor die andere opties gaan. Bovendien lukt dat waarschijnlijk eerder als je al wat hebt bereikt.

Succes er mee en nog een prettige dag.

Tony de Bree
Twitter: @tonydebree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Startups met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.