[EVENT]: ‘Meer vrouwen of meer vrouwelijke leiders in de Financiële Sector?’

Readability

[EVENT]: 'Meer vrouwen of meer vrouwelijke leiders in de Financiële Sector?'

maartenZorg dat je er snel bij bent: meetup op 15 okto­ber met Tony de Bree “meer vrouwen of meer vrouwelijke lei­ders in de Finan­ciële Sector?”

15 okto­ber hebben wij weer een meetup met Tony de Bree in kleine kring (ca. 12 per­so­nen). Aan de hand van een aan­tal subthema’s bespreekt Tony de Bree de vra­gen en dilemma’s die we ervaren bij onze rol in de finan­ciele sec­tor en wat wij eraan doen om die te ver­beteren. Doel: ken­nis en ervar­ing uitwisse­len en met elkaar in gesprek gaan om zo verbindin­gen te leggen. Tony zal deze avond mede faciliteren aan de hand van zijn per­soon­lijke ervarin­gen zoals die o.a. beschreven zijn in zijn nieuwe boek Dag­boek van een bankier.

Thema’s die aan de orde komen zijn hoe zien wij onze eigen rol in een wereld of een sec­tor, waar­bij we vin­den dat het anders kan? Hoe iden­ti­ficeer ik Nieuwe Lei­ders en hoe houd ik ze in mijn organ­isatie? Wat is eigen­lijk het profiel van een Nieuwe lei­der? En hoe bli­jven wij bij ons zelf en hoe leggen we het uit wat wij van­daag de dag doen?

Organ­isator is Now is the Moment samen met De Nieuwe Poort (ini­ti­atief van Ruben van Zwi­eten) als gas­theer. De Nieuwe Poort, Claude Debus­sy­laan 28 (naast Ams­ter­dam Zuid sta­tion, net nieuw geopend.

De avond start om 19.00 en wij zullen rond 22.00 afron­den. Voor eten zal wor­den gezorgd. Hier­voor vra­gen we een bij­drage van 30 euro per deel­ne­mer. Geef je snel op want er is plaats voor ongeveer 12 mensen. Meldt je aan via: info@​nowisthemoment.​com.

Wij hopen je op deze avond te mogen ont­moeten voor een inspir­erende avond!

Hartelijke groet namens de ini­ti­atiefne­mers van Now is the Moment.

maartenZorg dat je er snel bij bent: meetup op 15 oktober met Tony de Bree "meer vrouwen of meer vrouwelijke leiders in de Financiële Sector?"

15 oktober hebben wij weer een meetup met Tony de Bree in kleine kring (ca. 12 personen). Aan de hand van een aantal subthema's bespreekt Tony de Bree de vragen en dilemma's die we ervaren bij onze rol in de financiele sector en wat wij eraan doen om die te verbeteren. Doel: kennis en ervaring uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan om zo verbindingen te leggen. Tony zal deze avond mede faciliteren aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen zoals die o.a. beschreven zijn in zijn nieuwe boek Dagboek van een bankier.

Thema’s die aan de orde komen zijn hoe zien wij onze eigen rol in een wereld of een sector, waarbij we vinden dat het anders kan? Hoe identificeer ik Nieuwe Leiders en hoe houd ik ze in mijn organisatie? Wat is eigenlijk het profiel van een Nieuwe leider? En hoe blijven wij bij ons zelf en hoe leggen we het uit wat wij vandaag de dag doen?

Organisator is Now is the Moment samen met De Nieuwe Poort (initiatief van Ruben van Zwieten) als gastheer. De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 (naast Amsterdam Zuid station, net nieuw geopend.

De avond start om 19.00 en wij zullen rond 22.00 afronden. Voor eten zal worden gezorgd. Hiervoor vragen we een bijdrage van 30 euro per deelnemer. Geef je snel op want er is plaats voor ongeveer 12 mensen. Meldt je aan via: info@nowisthemoment.com.

Wij hopen je op deze avond te mogen ontmoeten voor een inspirerende avond!

Hartelijke groet namens de initiatiefnemers van Now is the Moment.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Events met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.