Een kopje koffie met Tony de Bree, ex-ABN Amro en auteur ‘Dagboek van een bankier’

Readability

Een kopje koffie met Tony de Bree, ex-ABN Amro en auteur ‘Dagboek van een bankier’

[cap­tion id=“attachment_4353” align=“alignleft” width=“150”](c) Jeppe Kleijngeld 2014. © Jeppe Klei­jn­geld 2014.[/caption]

Naast het video inter­view over de achter­grond en het doel van ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ (zie onder aan dit blog), inter­viewde hoofd redac­teur Jeppe Kleyn­geld van Finan­cieel Man­age­ment me over mijn 26 jaar bij ABN Amro, het ‘dag­boek van een bankier’ en hoe nu verder in de ban­caire sec­tor in de serie ‘Kopje koffie met.…’.

Klik hier om dat open­har­tige en posi­tieve inter­view te lezen.

(c) Jeppe Kleijngeld 2014.

(c) Jeppe Kleijngeld 2014.

Naast het video interview over de achtergrond en het doel van 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' (zie onder aan dit blog), interviewde hoofd redacteur Jeppe Kleyngeld van Financieel Management me over mijn 26 jaar bij ABN Amro, het 'dagboek van een bankier' en hoe nu verder in de bancaire sector in de serie 'Kopje koffie met....'.

Klik hier om dat openhartige en positieve interview te lezen.

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, De bank van de toekomst, De toekomst van banken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.