‘Dagboek van een bankier’ nu ook als e-book.

Readability

'Dagboek van een bankier' nu ook als e-book.

dagboekbankiercoverklMor­gen.

Goed nieuws. U kunt nu het man­age­ment­boek ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ inclusief alle car­toons en ver­halen ook als e-​book bestellen via man​age​ment​boek​.nl,

Het boek is een must voor pro­fes­sion­als EN gewone Ned­er­lan­ders die benieuwd zijn naar de dagelijkse prak­tijk van het langs zien komen van de eerste derivaten, de invloed van de lib­er­alis­er­ing van Kok en Zalm op de Ned­er­landse banken­sec­tor, 9/​11, belast­ing­paradi­jzen, 26 jaar wereld­wijd banken­toezicht in de prak­tijk, het split­sen van banken, veran­der­man­age­ment en nog veel door met de ogen van een van de ver­ant­wo­ordelijke pro­gramma man­agers, veran­der­man­agers en senior man­age­ment con­sul­tants die er zelf bij is geweest (19852011). Dus niet uit de tweede en derde hand op basis van anon­ieme inter­views, zoals in ‘de prooi’ maar rechtstreeks.

managementboeklogoKlik hier om ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ te bestellen als boek of als e-​book op www​.man​age​ment​boek​.nl.

Tip: bewaar uw aankoop­bon goed.….…..en volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book: of LinkedIn voor spe­ciale acties, aan­biedin­gen en events.

dagboekbankiercoverklMorgen.

Goed nieuws. U kunt nu het managementboek 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' inclusief alle cartoons en verhalen ook als e-book bestellen via managementboek.nl,

Het boek is een must voor professionals EN gewone Nederlanders die benieuwd zijn naar de dagelijkse praktijk van het langs zien komen van de eerste derivaten, de invloed van de liberalisering van Kok en Zalm op de Nederlandse bankensector, 9/11, belastingparadijzen, 26 jaar wereldwijd bankentoezicht in de praktijk, het splitsen van banken, verandermanagement en nog veel door met de ogen van een van de verantwoordelijke programma managers, verandermanagers en senior management consultants die er zelf bij is geweest (1985-2011). Dus niet uit de tweede en derde hand op basis van anonieme interviews, zoals in 'de prooi' maar rechtstreeks.

managementboeklogoKlik hier om 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' te bestellen als boek of als e-book op www.managementboek.nl.

Tip: bewaar uw aankoopbon goed..........en volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook: of LinkedIn voor speciale acties, aanbiedingen en events.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.