BPM bij banken: de les van outsourcing bij Burger King.

Readability

BPM bij banken: de les van outsourcing bij Burger King.

Mor­gen.

Een van de zeer pop­u­laire onderde­len van zin­loos busi­ness pro­ces man­age­ment (“BPM”) met focus op effi­ciency in plaats van klantge­dreven pro­ces man­age­ment is out­sourc­ing van een gedeelte van een voor een klant belan­grijk proces.

Toen ik key-​note speaker was tij­dens het jaar­lijkse BPM-​congres van Heliv­iew werd daar­van een mooi voor­beeld getoond (YouTube). Een zeer belan­grijk deel pro­ces voor een drive-​in klant van een Burger King wordt geout­sourced: je order opne­men (“order tak­ing”). Hier is hij:

YouTube voorvertoningsafbeelding
Van lokale medew­erker, tot call cen­ter in India naar syn­thetis­che stem in China. Liever meer betalen en een nor­maal mens, vind u niet?

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Morgen.

Een van de zeer populaire onderdelen van zinloos business proces management ("BPM") met focus op efficiency in plaats van klantgedreven proces management is outsourcing van een gedeelte van een voor een klant belangrijk proces.

Toen ik key-note speaker was tijdens het jaarlijkse BPM-congres van Heliview werd daarvan een mooi voorbeeld getoond (YouTube). Een zeer belangrijk deel proces voor een drive-in klant van een Burger King wordt geoutsourced: je order opnemen ("order taking"). Hier is hij:

YouTube voorvertoningsafbeelding
Van lokale medewerker, tot call center in India naar synthetische stem in China. Liever meer betalen en een normaal mens, vind u niet?

Mvg
Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Customer advocacy, Proces management met de tags , , , , . Bookmark de permalink.