Beste strategie om geld te verdienen EN kosten te besparen.

Readability

Beste strategie om geld te verdienen EN kosten te besparen.

Beste strategie om geld te verdienen EN kosten te besparen. Mor­gen. Ben even geveld van­wege mijn rug en hoofd (val­par­tij enige tijd geleden).

Het “aardige” daar­van is dat je zo ged­won­gen wordt om op advies van de echte experts (Renske, Henk en Kees) van de nood een deugd te maken. Wat is nu mijn belan­grijk­ste schaarse goed denkt u?

Juist, tijd. Dus wat probeer ik iedere dag te doen (klik op video, begin geen geluid):

YouTube voorvertoningsafbeelding

De cri­te­ria zijn helder: hoog­ste pro­duc­tiviteit, met de hoog­ste kwaliteit, tegen redelijke kosten en met de meeste lol/​positieve energie: het “nieuwe werken anno nu” als het ware. Is even wen­nen, maar lev­ert steeds meer op (moet alle­maal bin­nen 4 uur ver­spreid over 24 uur van de experts). Mijn ervarin­gen kunt u vol­gen via @2urigewerkdag.

En weet u wat ik nu weer ont­dekt heb? Dat Google en andere suc­cesvolle bedri­jven, ZZPers en MKBers dat ook doen. Ze zijn top in time man­age­ment samen met hun klanten en part­ners. En bij alles wat ze doen.….. en het­zelfde geldt voor mijn eigen ervarin­gen sinds 2001 als online free­lancer en online mar­ke­teer in deeltijd: global sourc­ing en local busi­ness met 13.000 online entre­pre­neurs wereldwijd.

Mijn tijd (4 uur per dag.…) zit er weer op.…..

Tony de Bree

p.s.
Volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book of LinkedIn. voor exclusieve infor­matie, aan­biedin­gen en video’s rond ‘dag­boek van een bankier’.

Beste strategie om geld te verdienen EN kosten te besparen. Morgen. Ben even geveld vanwege mijn rug en hoofd (valpartij enige tijd geleden).

Het "aardige" daarvan is dat je zo gedwongen wordt om op advies van de echte experts (Renske, Henk en Kees) van de nood een deugd te maken.  Wat is nu mijn belangrijkste schaarse goed denkt u?

Juist, tijd. Dus wat probeer ik iedere dag te doen (klik op video, begin geen geluid):

YouTube voorvertoningsafbeelding

De criteria zijn helder: hoogste productiviteit, met de hoogste kwaliteit, tegen redelijke kosten en met de meeste lol/positieve energie: het "nieuwe werken anno nu" als het ware. Is even wennen, maar levert steeds meer op (moet allemaal binnen 4 uur verspreid over 24 uur van de experts). Mijn ervaringen kunt u volgen via @2urigewerkdag.

En weet u wat ik nu weer ontdekt heb? Dat Google en andere succesvolle bedrijven, ZZPers en MKBers dat ook doen. Ze zijn top in time management samen met hun klanten en partners. En bij alles wat ze doen...... en hetzelfde geldt voor mijn eigen ervaringen sinds 2001 als online freelancer en online marketeer in deeltijd: global sourcing en local business met 13.000 online entrepreneurs wereldwijd.

Mijn tijd (4 uur per dag....) zit er weer op......

Tony de Bree

p.s.
Volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook of LinkedIn. voor exclusieve informatie, aanbiedingen en video's rond 'dagboek van een bankier'.

Array

Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, Het nieuwe werken, Persoonlijke ontwikkeling met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.