7 redenen voor CFO’s, financieel managers & accountants om ‘Dinosauriër of krokodil’ te lezen.

Readability

7 redenen voor CFO’s, financieel managers & accountants om ‘Dinosauriër of krokodil’ te lezen.

handshake-440959_1280Mor­gen. ‘Tijd is geld’ zoals we alle­maal weten en dat geldt zeker ook voor druk­bezette mensen als CFO’s, finan­cieel man­agers, accoun­tants en busi­ness con­trollers. Daarom is het belan­grijk om te weten waarom je als CFO, finan­cieel man­ager, accoun­tant of con­troller ‘Dinosauriër of krokodil’ zou lezen.

Hier zijn 7 belan­grijke redenen:

1) Je leert hoe je imma­ter­iële assets waaron­der soci­aal kap­i­taal moet waarderen bin­nen je organ­isatie en bij start-​ups en andere inter­net bedrijven.

2) Je leert welke nieuwe economis­che Wet­ten er gelden in de nieuwe dig­i­tale economie.

3) Je leest wat organ­isatiekosten zijn en hoe je die intern op een slimme manier met ICT kunt reduc­eren (inclusief in GRC).

4) Je leert welke kosten the­o­rieën rel­e­vant zijn in de dig­i­tale economie en hoe je daar snel intern je voordeel mee kunt doen.

5) Je leest welke nieuwe dig­i­tale presta­tie meet­pun­ten ingezet kun­nen wor­den in per­for­mance mea­sure­ment in com­bi­natie met Big Data.

6) Je ziet hoe je con­creet Big Data en gedragsec­onomie kunt gebruiken bij het con­strueren van een dig­i­taal soci­aal kap­i­taal meetsysteem.

7) En je leert hoe je snel met de juiste veran­der­aan­pak samen met je klanten, de busi­ness en ICT de ‘klant-​centraal’ kunt zetten.

Mooi toch? Dus bestel het boek nu online bij: man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

p.s. Let’s con­nect op LinkedIn: hier, ok?

handshake-440959_1280Morgen. ‘Tijd is geld’ zoals we allemaal weten en dat geldt zeker ook voor drukbezette mensen als CFO’s, financieel managers, accountants en business controllers. Daarom is het belangrijk om te weten waarom je als CFO, financieel manager, accountant of  controller ‘Dinosauriër of krokodil’ zou lezen.

Hier zijn 7 belangrijke redenen:

1) Je leert hoe je immateriële assets waaronder sociaal kapitaal moet waarderen binnen je organisatie en bij start-ups en andere internet bedrijven.

2) Je leert welke nieuwe economische Wetten er gelden in de nieuwe digitale economie.

3) Je leest wat organisatiekosten zijn en hoe je die intern op een slimme manier met ICT kunt reduceren (inclusief in GRC).

4) Je leert welke kosten theorieën relevant zijn in de digitale economie en hoe je daar snel intern je voordeel mee kunt doen.

5) Je leest welke nieuwe digitale prestatie meetpunten ingezet kunnen worden in performance measurement in combinatie met Big Data.

6) Je ziet hoe je concreet Big Data en gedragseconomie kunt gebruiken bij het construeren van een digitaal sociaal kapitaal meetsysteem.

7) En je leert hoe je snel met de juiste veranderaanpak samen met je klanten, de business en ICT de ‘klant-centraal’ kunt zetten.

Mooi toch? Dus bestel het boek nu online bij: managementboek.nl, Bol.com,  Van Gorcum of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

p.s. Let's connect op LinkedIn: hier, ok?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Management, Proces management, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.