Wat is “de converserende bank”?

Readability

Wat is "de converserende bank"?

Wat is "de converserende bank"? Mor­gen. In het december/​januari nr van Bank­ingre­view schreef ik een artikel getiteld “op weg naar de con­verserende bank.…en snel” (down­load hier).

Ik heb daar veel posi­tieve reac­ties op gekre­gen. Daar was ik heel blij mee. Een van de vra­gen daar­bij was wel wat de con­verserende bank eigen­lijk was.

“De con­verserende bank is een soci­aal netwerk dat een inte­graal onderdeel uit­maakt van de maatschap­pij en die voort­durend bezig is om de con­ver­sa­tie tussen de mensen en organ­isaties in de buiten­wereld en de mensen bin­nen de bank pro­duc­tief en soci­aal te laten zijn. Het nieuwe werken speelt daar een belan­grijke rol bij.”

Die bank zet social media en andere tech­nolo­gie intern en extern in maar vooral gemo­tiveerde en kundige mensen met hun unieke ken­nis en ervar­ing om samen met de klanten duurzaam te kun­nen onderne­men: co-​creatie.

Wat denk u? Ben ik nog wat vergeten?

Mvg
Tony
@dagboekbankier

p.s.
Andere ter­men: “de sociale bank”, “de duurzame bank”.

Wat is "de converserende bank"? Morgen. In het december/januari nr van Bankingreview schreef ik een artikel getiteld "op weg naar de converserende bank....en snel" (download hier).

Ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Daar was ik heel blij mee. Een van de vragen daarbij was wel wat de converserende bank eigenlijk was.

"De converserende bank is een sociaal netwerk dat een integraal onderdeel uitmaakt van de maatschappij en die voortdurend bezig is om de conversatie tussen de mensen en organisaties in de buitenwereld en de mensen binnen de bank productief en sociaal te laten zijn. Het nieuwe werken speelt daar een belangrijke rol bij."

Die bank zet social media en andere technologie intern en extern in maar vooral gemotiveerde en kundige mensen met hun unieke kennis en ervaring om samen met de klanten duurzaam te kunnen ondernemen: co-creatie.

Wat denk u? Ben ik nog wat vergeten?

Mvg
Tony
@dagboekbankier

p.s.
Andere termen: "de sociale bank", "de duurzame bank".

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Definities, Het nieuwe werken, Social media bij banken met de tags , , , . Bookmark de permalink.