Nieuw: workshop customer advocacy bij banken.

Readability

Nieuw: workshop customer advocacy bij banken.

Nieuw: workshop customer advocacy bij banken.Mor­gen,

enige tijd gele­den schreef ik een artikel voor Frankwatch­ing over de lage scores voor ‘cus­tomer advo­cacy’ van Europese Retail­banken (lees hier) inclusief Rabo, For­tis, ABN AMRO, ING en SNS. Daar kwa­men de banken niet zo goed van af.

Het aardige is echter dat als je echt met klanten con­verseert en weet hoe banken werken, je sim­pel met behulp van sociale inno­vatie en nieuwe tech­nolo­gie inclusief social media, die scores kunt verbeteren.

Want “cus­tomer advo­cacy” bij banken hangt vol­gens For­rester van 4 aspecten af.

* Din­gen een­voudig houden voor je klanten (‘keep things simple’).

* Op een transparante manier oper­eren (‘oper­at­ing transparently’).

* Klanten op een wel­wil­lende manier behan­de­len (‘treat­ing cus­tomers benevolently’).

* Vertrouwen wekken (‘build­ing trust’): banken die hoog scoren op dit gebied houden zich aan hun beloften, respecteren de pri­vacy van hun klanten en doen wat goed voor de klanten is, of het nu moet of niet (bijvoor­beeld van­wege wetgeving).

Op ver­zoek kan ik nu bij u op locatie over dit onder­w­erp een vrijdagmiddag-​workshop faciliteren om te zien hoe uw ‘cus­tomer advo­cacy’ score omhoog zou kunnen.

Boek nu hier.

Nieuw: workshop customer advocacy bij banken.Morgen,

enige tijd geleden schreef ik een artikel voor Frankwatching over de lage scores voor 'customer advocacy' van Europese Retailbanken (lees hier) inclusief Rabo, Fortis, ABN AMRO, ING en SNS. Daar kwamen de banken niet zo goed van af.

Het aardige is echter dat als je echt met klanten converseert en weet hoe banken werken, je  simpel met behulp van sociale innovatie en nieuwe technologie inclusief social media, die scores kunt verbeteren.

Want "customer advocacy" bij banken hangt volgens Forrester van 4 aspecten af.

* Dingen eenvoudig houden voor je klanten (‘keep things simple’).

* Op een transparante manier opereren (‘operating transparently’).

* Klanten op een welwillende manier behandelen (‘treating customers benevolently’).

* Vertrouwen wekken (‘building trust’): banken die hoog scoren op dit gebied houden zich aan hun beloften, respecteren de privacy van hun klanten en doen wat goed voor de klanten is, of het nu moet of niet (bijvoorbeeld vanwege wetgeving).

Op verzoek kan ik nu bij u op locatie over dit onderwerp een vrijdagmiddag-workshop faciliteren om te zien hoe uw 'customer advocacy' score omhoog zou kunnen.

Boek nu hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Social media bij banken, Sociale innovatie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.