Grote kansen voor social media en social networking bij banken.

Readability

Grote kansen voor social media en social networking bij banken.

Grote kansen voor sociale media bij bankenMor­gen, deze week veel gesprekken en tele­foon­t­jes over wat banken met social media en sociale netwerken kun­nen en moeten extern en intern. Of zoals Wim Assink (Bank­ingre­view) het stelt “Social Media bij finan­cials”.

Wat mij betreft gaat het eigen­lijk meer over sociale netwerken bin­nen en buiten organ­isaties en hoe je met de unieke ken­nis en ervar­ing en com­pe­ten­ties van mensen waarde kunt toevoe­gen dan over de technologie.

Twee enorme oppor­tu­ni­ties voor banken:

- Extern: rela­tion­eel, com­mer­cieel en ver­beteren rep­u­tatie (ver­hoogde kwaliteit en lagere kosten)
– Intern: samen­werken, ken­nis– en ervar­ing delen en ver­plat­ten organ­isatie. Met oog voor de echte en ver­meende risico’s.

(lees verder ook hier: “Zero risk met sociale netwerken voor banken bestaat niet”.).

Wordt ver­volgd.
Tony de Bree
www​.tony​de​bree​.nl

Twit­ter: dag­boek­bankier of tony­de­bree

Grote kansen voor sociale media bij bankenMorgen, deze week veel gesprekken en telefoontjes over wat banken met social media en sociale netwerken kunnen en moeten extern en intern. Of zoals Wim Assink (Bankingreview) het stelt "Social Media bij financials".

Wat mij betreft gaat het eigenlijk meer over sociale netwerken binnen en buiten organisaties en hoe je met de unieke kennis en ervaring en competenties van mensen waarde kunt toevoegen dan over de technologie.

Twee enorme opportunities voor banken:

- Extern: relationeel, commercieel en verbeteren reputatie (verhoogde kwaliteit en lagere kosten)
- Intern: samenwerken, kennis- en ervaring delen en verplatten organisatie. Met oog voor de echte en vermeende risico's.

(lees verder ook hier: "Zero risk met sociale netwerken voor banken bestaat niet".).

Wordt vervolgd.
Tony de Bree
www.tonydebree.nl

Twitter: dagboekbankier of tonydebree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Social media bij banken met de tags , , , . Bookmark de permalink.