Goudzoekers VPRO “Belastingontwijking”: en Nederland?

Readability

Goudzoekers VPRO "Belastingontwijking": en Nederland?

Goudzoekers VPRO "belastingontwijking": what's new?Onlangs (5 juni 2011) zond de VPRO in de serie Goud­zoek­ers een nieuwe aflev­er­ing uit over “belastin­gontwijk­ing” (zie hier).

In het pro­gramma ging Goud­zoek­ers zelf belast­ing ontwijken.

Onder het mom “wat grote bedri­jven kun­nen, kun­nen wij ook”.

Veel grote bedri­jven betalen weinig tot geen belast­ing mid­dels buiten­landse con­struc­ties: een lim­ited op Cyprus, een hoofd­kan­toor op Dubai (zie foto), en dan ook nog een bv’tje in Nederland.

Pre­sen­ta­toren Pieter van der Wie­len en Mar­tijn Kieft probeer­den het zelf en gin­gen met hun bedrijf ‘Read my Lips’ via Cyprus naar Dubai om zo op 0% belast­ing uit te komen”.

Leuke uitzend­ing waarin men op een heldere manier uitlegt hoe din­gen werken. De werke­lijkheid is echter nog veel com­plexer zoals o.a. de “War on Ter­ror” heeft aange­toond. En Ned­er­land heeft zelf ook wel een beetje boter op het hoofd. Net als de V. S. en het U.K. zoals hier te lezen is: VS, VK en Ned­er­land op zwartelijst van G20. Ben zelf ook tussen 2001 en 2006 in veel van die “paradi­jzen” geweest.

Terecht wordt opge­merkt dat hier niets ille­gaals aan de hand is. Zolang er ver­schillen tussen belast­ing­tarieven tussen lan­den zullen zijn, zal dit zo blijven.

Mvg
Tony
@dagboekbankier

p.s. Wist u trouwens dat Ned­er­land deze busi­ness heeft uit­gevon­den? Op Curaçao?

Goudzoekers VPRO "belastingontwijking": what's new?Onlangs (5 juni 2011) zond de VPRO in de serie Goudzoekers een nieuwe aflevering uit over "belastingontwijking" (zie hier).

In het programma ging Goudzoekers zelf belasting ontwijken.

Onder het mom "wat grote bedrijven kunnen, kunnen wij ook".

"Veel grote bedrijven betalen weinig tot geen belasting middels buitenlandse constructies: een limited op Cyprus, een hoofdkantoor op Dubai (zie foto), en dan ook nog een bv’tje in Nederland.

Presentatoren Pieter van der Wielen en Martijn Kieft probeerden het zelf en gingen met hun bedrijf ‘Read my Lips’ via Cyprus naar Dubai om zo op 0% belasting uit te komen".

Leuke uitzending waarin men op een heldere manier uitlegt hoe dingen werken. De werkelijkheid is echter nog veel complexer zoals o.a. de "War on Terror" heeft aangetoond. En Nederland heeft zelf ook wel een beetje boter op het hoofd. Net als de V. S. en het U.K. zoals hier te lezen is: VS, VK en Nederland op zwartelijst van G20. Ben zelf ook tussen 2001 en 2006 in veel van die "paradijzen" geweest.

Terecht wordt opgemerkt dat hier niets illegaals aan de hand is. Zolang er verschillen tussen belastingtarieven tussen landen zullen zijn, zal dit zo blijven.

Mvg
Tony
@dagboekbankier

p.s. Wist u trouwens dat Nederland deze business heeft uitgevonden? Op Curacao?

Wat vind u van dit artikel en wat vindt u van 'belastingontwijking"?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Nieuws met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.