Bankier misdraagt zich.

Readability

Bankier misdraagt zich.

Bankier misdraagt zichMor­gen, gaat alle­maal lekker vandaag.

Ben weer hart­stikke pro­duc­tief. Moet nog wel veel achter­standen weg­w­erken in afspraken maken met prospects etc. Daar­naast ben ik ook mijn “zon­den” aan het overdenken.

Ik heb me namelijk deze week wel een beetje “misdragen”.

Deze week heb ik namelijk weer last gehad van de “mbk-​eritis”, ook wel “acuut-​ondernemerschap” genoemd. “wat is dat?” zult u vra­gen? Nou. dat zit zo. Soms dan zit ik in meet­ings en of bij ver­gaderin­gen en dan “schiet ik in EEN keer vol”. Dan heb ik zo genoeg van het praten en het “brain­stor­men”, ter­wijl ik weet dat het heel snel kan en moet. Want “de wereld draait door”. En snel.

En dan schiet ik uit. Ik vraag me namelijk bij elke ver­gader­ing en elke meet­ing af wat de klant hier­mee opschiet. En wat ik zelf zit te doen etc. Want als je iets tegen de bureau­cratie wilt doen, dan moet je toch bij jezelf begin­nen? Toch? (lees hier).

En ik voelde me zeer gemo­tiveerd na de top-​sessie van mijn CRM-collega’s en vrien­den bij ABN AMRO over de klant­gerichte bank en de opmerkin­gen van voorzit­ter Zalm (lees hier).

Maar aan de reac­ties van som­mi­gen deze week te zien.….… Dus sor­rie. Zal me de vol­gende keer proberen “te gedragen”.

Tony
@dagboekbankier

p.s.
Maar moet ik me nu eigen­lijk wel “schamen” of niet eigenlijk?

Bankier misdraagt zichMorgen, gaat allemaal lekker vandaag.

Ben weer hartstikke productief. Moet nog wel veel achterstanden wegwerken in afspraken maken met prospects etc.  Daarnaast ben ik ook mijn "zonden"  aan het overdenken.

Ik heb me namelijk deze week wel een beetje "misdragen".

Deze week heb ik namelijk weer last gehad van de "mbk-eritis", ook wel "acuut-ondernemerschap" genoemd. "wat is dat?" zult u vragen? Nou. dat zit zo. Soms dan zit ik in meetings en of bij vergaderingen en dan "schiet ik in EEN keer vol". Dan heb ik zo genoeg van het praten en het "brainstormen", terwijl ik weet dat het heel snel kan en moet. Want "de wereld draait door". En snel.

En dan schiet ik uit. Ik vraag me namelijk bij elke vergadering en elke meeting af wat de klant hiermee opschiet. En wat ik zelf zit te doen etc. Want als je iets tegen de bureaucratie wilt doen, dan moet je toch bij jezelf beginnen? Toch? (lees hier).

En ik voelde me zeer gemotiveerd na de top-sessie van mijn CRM-collega's en vrienden bij ABN AMRO over de klantgerichte bank en de opmerkingen van voorzitter Zalm (lees hier).

Maar aan de reacties van sommigen deze week te zien........ Dus sorrie. Zal me de volgende keer proberen "te gedragen".

Tony
@dagboekbankier

p.s.
Maar moet ik me nu eigenlijk wel "schamen" of niet eigenlijk?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Het nieuwe werken, Nieuws met de tags , , , , . Bookmark de permalink.